Vô ưu

Mênh mang hương khói chốn Thiền
Thành tâm kính lễ Thần Tiên chứng lòng
Cầu cho thỏa chí chờ mong
Vô ưu.. mạnh khỏe .từ trong mỗi người
Xin ban cho vạn nụ cười
Xin một chữ Đức cho người có Tâm
Nguyên Tiêu là lễ thượng rằm
Ban tài phát lộc cả năm đủ đầy
Một năm có mấy trăm ngày
Bấy nhiêu Hạnh phúc tràn đầy tình thương
Xin cho sức khỏe phi thường
Gia đình xum họp..đồng đường An vui

Recommended For You

About the Author: Đình Quý