Suy nghĩ tiêu cực của nhiều người về bảo hiểm nhân thọ

Tôi từng gặp nhiều người nói rằng: Bảo hiểm nhân thọ tham gia chẳng có lợi nhuận, tham gia không có lợi ích gì vậy nhưng chỉ cần lúc... Read more »